Πόστα Γενικής Γραμματείας Συνεδρίου MUN Λείριον

Updated: Feb 23, 2021

Οι αιτήσεις για την Γενική Γραμματεία είναι ανοιχτές σε έμπειρους μαθητές και φοιτητές στον χώρο του MUN, με προηγούμενες ηγετικές θέσεις. Μάθετε για τα πόστα της Γενικής Γραμματείας του συνεδρίου μας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωνμένων Εθνών.


Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου για την εγγραφή σας:

https://www.leirionmun.com/applications


Ανυπομωνούμε να λάβουμε τις αιτήσεις σας!


Προθεσμία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου

Ημ/νία συνεντεύξεων: 14 Μαρτίου
8 views0 comments