ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΡΙΟΝ

Εδώ και 4 χρόνια στον Πολυχώρο Λείριον λειτουργεί μαθητικός ρητορικός όμιλος. Ο Ρητορικός Όμιλος δίνει βήμα στους μαθητές για έκφραση και εκτόνωση. Ειδικά, στην σημερινή εποχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μας. Ο Ρητορικός Όμιλος του Λείριον, λειτουργεί με την επιστημονική εποπτεία της "Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής Στην Εκπαίδευση"(https://rhetoricedu.com) και της "Ερευνητικής Παιδαγωγικής Ομάδας Σείριος". 

 

Στόχος

  •  Καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της δημιουργικής σκέψης

  •  Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ολόπλευρης σκέψης και κριτικής ικανότητας

  •  Βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας, του γραπτού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων

  •  Οικοδόμηση της κουλτούρας της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων μέσω της Διαμεσολάβησης και του Διαλόγου

  • Προώθηση των ηγετικών δεξιοτήτων και επαφή με την έννοια του “ενεργού πολίτη”, μέσω δραστηριοτήτων της δημοκρατικής εκπαίδευσης

  •  Επαφή με τα ρητορικά αγωνίσματα και εξέλιξη της προσωπικότητας

  •  Συμμετοχή σε πανελλαδικούς ρητορικούς αγώνες και διοργανώσεις

  •  Συμμετοχή των μαθητών σε παγκόσμια συνέδρια δημιουργικού προφορικού λόγου

 

Το μάθημα γίνεται με βιωματικό και μαθητοκεντρικό τρόπο. Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και έτσι καλλιεργούν την ομαδικότητά τους και αλληλοεμψυχώνονται. Ακόμη, τα παιδιά αποκτούν μια καινοτόμα διδακτική εμπειρία και προοδευτικά δύνανται να εκφράζονται ελεύθερα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής σε ρητορικούς αγώνες, ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στα αγωνίσματα του προτρεπτικού και αυθόρμητου λόγου, στους διττούς λόγους και στην εκφραστική ανάγνωση.

Ο όμιλος κάθε σχολική χρονιά λειτουργεί σε 2 κύκλους που αποτελούνται από 10 συναντήσεις ο καθένας. Διάρκεια συνάντησης: 1,5 ώρα.