ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

Το Εργαστήρι Αποτελεσματικού Γονέα αποτελεί ψυχο-εκπαίδευση που βασίζεται στο μοντέλο του Thomas Gordon και στο ομώνυμο βιβλίο του «Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα». Η εκπαίδευση εστιάζει στην ενδυνάμωση της σχέσης γονιού και παιδιού και στην εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενός μοντέλου διαπαιδαγώγησης που στηρίζεται στις αρχές της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας. Μέσα από την θεωρία, βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων ξεδιπλώνεται η τέχνη της επικοινωνίας και οι τεχνικές για την εφαρμογή της στην καθημερινή επαφή των γονιών με τα παιδιά τους αλλά και με τους εαυτούς τους στην καινούργια ιεράρχηση των αναγκών και αξιών που το μοντέλο προάγει.

 

Στόχος


Στόχος του εργαστηρίου είναι η προάσπιση της ισοτιμίας στις σχέσεις και η ενθάρρυνση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των παιδιών που επιφέρει αρμονία και ισορροπία τόσο στα ίδια αλλά αποτελεί και έμπνευση για
αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη των γονιών.

Το εργαστήρι κάθε χρόνο λειτουργεί σε 2 κυκλούς 10 συναντήσεων (εβδομαδιαίων ή ανά δεκαπενθήμερο) ο καθένας. Διάρκεια συνάντησης: 3 ώρες. 

Νίκη Πανουτσακοπούλου

Η Νίκη Πανουτσακοπούλου είναι Ψυχοθεραπεύτρια – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ατόμου και οικογένειας (University of Strathclyde), Ειδική Παιδαγωγός (Metropolitan College) και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια του προγράμματος Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα (Gordon Training International). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την συμβουλευτική γονέων, την οργάνωση ομάδων, την μη-βίαιη επικοινωνία και την αξιολόγηση και παρέμβαση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

IMG_20201219_195509 (2).jpg
No posts published in this language yet
Stay tuned...